DRØMMEBYGGERNE - Digital visning

Arrangementsinformasjon

NB: Digital visning

Hva er drømmene laget av? Hvordan blir de til - og kan vi påvirke dem? Tolvåringen Minnas liv blir snudd på hodet når bonussøster Jenny flytter inn. Men Minna vil ikke at ting skal forandre seg, og ønsker Jenny ut av livet sitt. En dag oppdager hun drømmebyggerne som kan fabrikkere drømmer. Men dette kan få store konsekvenser. Hva vil skje med Jenny? En fin animasjonsfilm om det å få bonusfamilie og hvordan barn og voksne takler det.

Can we make change using our dreams? An animated film about how Minna handles getting a bonus sister using dreams. In Norwegian.

#tiffjunior
#tromsø
#aurorakino
#tromsofilmfest
#online

Restriksjoner

NB: Digital visning

Hva er drømmene laget av? Hvordan blir de til - og kan vi påvirke dem? Tolvåringen Minnas liv blir snudd på hodet når bonussøster Jenny flytter inn. Men Minna vil ikke at ting skal forandre seg, og ønsker Jenny ut av livet sitt. En dag oppdager hun drømmebyggerne som kan fabrikkere drømmer. Men dette kan få store konsekvenser. Hva vil skje med Jenny? En fin animasjonsfilm om det å få bonusfamilie og hvordan barn og voksne takler det.

Can we make change using our dreams? An animated film about how Minna handles getting a bonus sister using dreams. In Norwegian.

Ansvarsfraskrivelse

Kjøpte Billetter refunderes ikke. Arrangør forbeholder seg retten til å utsette eller endre tidspunkt for avvikling av arrangement ved uforutsatte hendelser som ikke kan avverges, f.eks. brann, krigsutbrudd, naturkatastrofe, streik, offentligrettslige påbud o.l. Arrangør forbeholder seg også retten til å endre oppsatt innhold for avvikling av arrangement så som endring av artist, spiller o.l.“