KORT OG NORSK - Video on demand

Arrangementsinformasjon

Fem tøffe filmer om tøffe barn. I POPCORNGUTTEN møter vi en gutt som en dag plutselig begynte å nyse vektløst popcorn, men ting tar en spesiell vending. Filmen MOR VISSTE INGENTING er en poetisk fabel om et deprimert barn. Noen, som ønsker å være usynlig, hjelper til… I ILD OG VANN, delvis basert på en sann historie, må to gutter bli gode brødre for hverandre og finne ut hvordan de skal fungere i en ny familie, mens i SPARKEKORET havner en ti år gammel gutt ute i et vinterlandskap i et dilemma når faren hans kommer i klammeri med en av bygdas flyktninger. I KNASK ELLER KNEP er Magda en tøff jente som havnet utenfor, men så skjer det noe på selveste Halloween og hun blir kul og finner nye venner.

Five Norwegian short films about tough children in tough situations.

#tiffjunior
#tromsofilmfest
#vedensteatret
#online

Restriksjoner

aldersgrense: 9 år

Et hvert opptak, filming, eller annen videredistribusjon av hele eller deler av innholdet, både lyd og bilde er forbudt ut over avtalt visning på skolen.

Ansvarsfraskrivelse

Kjøpte Billetter refunderes ikke. Arrangør forbeholder seg retten til å utsette eller endre tidspunkt for avvikling av arrangement ved uforutsatte hendelser som ikke kan avverges, f.eks. brann, krigsutbrudd, naturkatastrofe, streik, offentligrettslige påbud o.l. Arrangør forbeholder seg også retten til å endre oppsatt innhold for avvikling av arrangement så som endring av artist, spiller o.l.“