page view image

LARS ER LOL Fokus 1 lørdag

Bestill
event image

YAY!

Kjøp din billett her. Velg riktig kategori, og vis billetten i inngangen. Helst digitalt. 

Husk at billetter tatt ut med festivalpass krever at du også har armbåndet fast på håndleddet ved inngang.

Festivalpassbilletter er personlige og kun gyldig for innehaveren av passet.  


nor20220607

Restriksjoner

aldersgrense. evt "passer for alle"

Ansvarsfraskrivelse

Kjøpte billetter refunderes ikke. Arrangør forbeholder seg retten til å utsette eller endre tidspunkt for avvikling av arrangement ved uforutsatte hendelser som ikke kan avverges, f.eks. brann, krigsutbrudd, naturkatastrofe, streik, offentligrettslige påbud o.l. Arrangør forbeholder seg også retten til å endre oppsatt innhold for avvikling av arrangement så som endring av artist, spiller o.l.“